Massage

Regelbunden massage håller smärta och spänningar borta i bland annat rygg, nacke och axlar som är vanligt förekommande ställen man har ont på. Regelbunden massage håller även stress och smärta borta. Massage används vid bland annat muskelspännngar, muskelknutor, huvudvärk, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation och som en otroligt avslappnande, lugnande och uppmjukande behandling. Regelbunden massage brukar vi kalla ”en investering av dig” då det hjälper till både på ett fysiskt och ett psykiskt stadie.